Všechny tři tvary jsou v pořádku. Ovšem pozor: každý jen někdy. Přídavné jméno ranní je odvozeno od slova ráno. Používá se u výrazů, které se k této denní době bezprostředně vztahují (ranní káva, ranní noviny, ranní vlak). Výraz raný už nemá s ránem zas tak moc společného. Jeho význam je definován jako časný (raný podzim) a počáteční (raný středověk). Přídavné jméno ranný je odvozeno od slova rána. V praxi se příliš samostatně nepoužívá, setkat se s ním můžete např. v lékařských textech (ranný šok). Daleko častěji se s tímto slovem setkáte ve spojení s číselným údajem (jednoranný, dvouranný, pětiranný).
0

Před týdnem jsme s kolegy narazili na zajímavé slovní spojení: „V ZOO se narodila malá koala.“ Narodila? Ta koala? Dle Nového akademického slovníku cizích slov je výraz panda podstatné jméno rodu ženského, a to na rozdíl od slova koala, které je rodu mužského. Ačkoliv se obě slova často užívají ve spojení s medvídek, v rodě se opravdu liší. Mnemotechnickou pomůckou vám může být spojení panda/šelma; podobnou pomůcku pro slovo koala jsem prozatím nenašla. Pamatujme si tedy, že koala je chlap!
0