Blog

Číslo jednací a číslo popisné

Číslo jednací i číslo popisné je nejlepší zkracovat dvěma způsoby („čj.“ i „č. j.“, respektive „čp.“ i „č. p.“). Často dochází k chybným zápisům, tzv. hybridům („č.j.“ nebo „č.p.“, případně „č j.“ nebo „č p.“). Správný zápis na příkladu by mohl vypadat takto: Dům čp. 27 (i č. p. 27) byl letos rekonstruován.