Blog

Neboli, nebo nebo-li?

Také se setkáváte s tímto slovem a někdy nevíte, jak je to vlastně správně? Nenechte se zmást podřadící spojkou -li, se kterou se běžně v textu a mluveném slovu setkáváte (budeš-li chtít, zavolej mi). V tomto případě je správná pouze jedna varianta, a to slovo neboli.