Blog

Panda a koala

Před týdnem jsme s kolegy narazili na zajímavé slovní spojení: „V ZOO se narodila malá koala.“ Narodila? Ta koala? Dle Nového akademického slovníku cizích slov je výraz panda podstatné jméno rodu ženského, a to na rozdíl od slova koala, které je rodu mužského. Ačkoliv se obě slova často užívají ve spojení s medvídek, v rodě se opravdu liší. Mnemotechnickou pomůckou vám může být spojení panda/šelma; podobnou pomůcku pro slovo koala jsem prozatím nenašla. Pamatujme si tedy, že koala je chlap!