Blog

Správné použití tzv. a „uvozovek“

Vymyslet se dá ledacos, a proto uvádím na pravou míru používání zkratky tzv. a „uvozovek“. Často se setkávám s tímto zápisem Jedná se o tzv. “obsahovou” strategii. Sdělení je chybné, protože použití zkratky tzv. a „uvozovek“ má stejný význam. Tedy správně je: Jedná se o tzv. obsahovou strategii, nebo Jedná se o „obsahovou“ strategii. Nezapomeňte, že uvozovky se správně píší takto „uvozovky dole, uvozovky nahoře“. Jako pomůcku pro zapamatování použijte 99 – uvozovky dole, 66 – uvozovky nahoře.