Blog

Tečka za „viz“?

Tečku za „viz“ rozhodně nepište. Nejde totiž o zkratku, ale o rozkazovací tvar slovesa vidět (např.: Pro bližší informace viz stranu 20.). Sloveso viz v rozkazovacím způsobu má samozřejmě i další běžné tvary, například vizme, vizte apod. Pokud byste slovo „viz“ zkrátili na „v.“, tečka se samozřejmě píše.